Optymalizacja Kampanii AdWords

Optymalizacja kampanii reklamywch Google AdWords to działanie mające na celu obniżenie kosztu pozyskania klienta.

Poprawa efektywności trwającej kampanii polega na analizie skuteczności działań i poprawności słów kluczowych użytych w reklamie. Sprawdzeniu podlega również liczba kliknięć i odwiedzin strony oraz cała treść reklamy. Pod uwagę brane są także budżety i stawki CPCoferowane za kliknięcie, czas wyświetlania reklam oraz ich targetowanie do odpowiednich grup potencjalnych klientów.

Dzięki temu powstaje obraz tego, które słowa kluczowe są najskuteczniejsze i kto stanowi grupę odbiorców, dla których przeznaczona jest reklama. Poprawiając szereg parametrów kampanii reklamowej uzyskujemy proporcjonalną poprawę osiąganych efektów w stosunku do nakładów finansowych przeznaczanych na promocję.

W sytuacji gdy Klient prowadzi już kampanię w Google Adwords oferujemy analizę działań i optymalizację kampanii. Pierwszym krokiem są działania analityczne mające na celu wyciagnięcie twardych wniosków na podstawie danych z Google AdWords i Google Analytics, w efekcie których przedstawiany jest realny stan efektywności prowadzonych działań. Drugi krok to przygotowanie planu usuwania, modyfikacji i uzupełniania kampanii reklamowych w celu poprawienia wyników jakości reklam oraz podniesienia wspóczynnika konwersji ruchu w witrynie generowanego przez reklamy AdWords.

W ramach optymalizacji kampanii Google AdWords analizujemy:

  • słowa kluczowe i ich klikalność treść reklam pod względem jakościowym i ilościowy,
  • strony docelowe do jakich prowadzi reklama,
  • wysokość dziennego budżetu,
  • maksymalną cenę za kliknięcie,
  • rozszerzenia reklam,
  • typ reklam dobranych do zakładanych celów,
  • możliwe modyfikacja kampanii, grup reklam, harmnogramów, kreacji reklamowych,
  • wdrożenie nowych typów form reklamy o wyższej skyteczności w danej branży i segmencie klientów